• ZON-Energie-Breda-Sculpturen-2
 • ZON-Energie-Breda-Sculpturen-1
 • ZON-Energie-Breda-Sculpturen-3

Breda, Sculpturen

Energiezuinig wonen in de groene long van de stad.

De Locatie

De groene long, de ecologische zone van de stad Breda, verbindt de binnenstad met het buitengebied. In deze groene long staat een prestigieus groen project, de Sculpturen. Een project bestaande uit 3 woontorens met in totaal 248 appartementen, een zorgcluster met groepsafdelingen en 35 appartementen.

Betrokken partijen

Projectontwikkelaar: Ontwikkelingscombinatie WonenBreburg / NBU.

Ontwikkelaar en exploitante duurzame energie: ZON Energie.

Het concept

De woningen worden op de gewenste temperatuur gehouden door warm of koud water door slangen in de vloer te leiden. Dit water wordt met hulp van warmtewisselaars opgewarmd of gekoeld door grondwater. Het klimaatsysteem past de temperatuur automatisch aan aan het weer: hoe kouder het buiten is, hoe warmer het water. ’s Zomers onttrekt het relatief koele bodemwater juist warmte aan het pand.

Tapwater wordt op temperatuur gebracht met behulp van zonne-warmte en warmtepompen met incidentele ondersteuning van HR ketels bij extreme koude.

De warmte in de woningen komt voor 60% uit de bodem, 25% uit de zon en slechts 15% uit elektriciteit en gas. Een extra buffervat maakt warmte- en koude uitwisseling tussen de drie torens mogelijk voor de snelle vraag.

De Exploitatie

ZON Energie ontwikkelde, bouwde en financierde het complete project Sculpturen in een aparte entiteit, een ESCo. Vanuit deze eigen ESCo verzorgt ZON Energie 30 jaar de financiële, technische en administratieve exploitatie, zowel voor de appartementen als de utilitaire ruimten.

De duurzame klimaat- en warm water installatie bestaat uit:

 • 200 m2 Zonnecollectoren voor thermische zonne-energie
 • Laag temperatuur verwarming (aardwarmte)
 • Hoog temperatuur koeling (aardkoude)
 • Warmte en koude opslag in de bodem en het extra buffervat
 • HR-gas voor eventuele naverwarming
 • Distributienetten voor ruimteverwarming, -koeling en warm tapwater
 • individuele energiemeters in de appartementen

De duurzame klimaat- en warm water installatie bestaat uit:

 • 200 m2 Zonnecollectoren voor thermische zonne-energie
 • Laag temperatuur verwarming (aardwarmte)
 • Hoog temperatuur koeling (aardkoude)
 • Warmte en koude opslag in de bodem en het extra buffervat
 • HR-gas voor eventuele naverwarming
 • Distributienetten voor ruimteverwarming, -koeling en warm tapwater
 • individuele energiemeters in de appartementen

Neem contact met ons op!

Logo ZON Energie