• zon-energie-krommenie-durghorstplantsoen-3
 • zon-energie-krommenie-durghorstplantsoen-2
 • zon-energie-krommenie-durghorstplantsoen-1

Krommenie, Durghorstplantsoen

Zorgzaam energieverbruik.

De Locatie

In het hartje van Krommenie, Noord Holland, dichtbij alle voorzieningen, bouwden Parteon en ZON Energie in 2010 een complex met 79 appartementen en een mooi atrium gebouwd.

Het concept

Het complex is voorzien van ‘warmte-koude-opslag’ middels een gesloten bronsysteem. In de winter worden de woningen verwarmd met bodemwarmte en in de zomer worden ze gekoeld. Beide met warmte en koude uit de grond, ondersteund door een warmtepomp. Via een leidingnet in de vloeren van de appartementen zorgen we voor een comfortabele verspreiding van de warmte en koude. De 70 m2 zonnecollectoren vormen de basis voor de verwarming van het (warme)tapwater. Indien nodig wordt deze voorziening ondersteund door HR-ketels.

De warmte in de woningen komt voor 80 % uit de bodem en 20 % uit elektriciteit. Het warme water wordt voor 50 % duurzaam door de zon verwarmd.

Klimaatsysteem in de woning

Het klimaatsysteem in de woning bestaat uit: verdeler voor de vloerverwarming, een kamerthermostaat en een ventilatiesysteem. Deze zijn eigendom van Parteon. Het primaire collectieve systeem (tot de meter) is eigendom van ZON Energie Groep, die tevens voor de komende 30 jaar de energie-exploitatie en het volledige onderhoud van dit systeem verzorgt.

Het atrium

Centraal in het gebouw ligt het genoemde atrium, een gemeenschappelijke ruimte voor de bewoners. Bij de invulling en inrichting van het atrium wordt de creativiteit van de bewoners gehoord. Ook deze gezamenlijke ruimte wordt middels slangen in de vloer, duurzaam verwarmd en verkoeld.

Monitoring duurzame installatie

Na oplevering blijft ZON Energie Groep de prestaties van de duurzame installatie nauwlettend volgen. Enerzijds voor de door ZON uit te voeren facturering van de energieverbruiken, anderzijds voor het optimaliseren van deze installatie en de toekomstig te bouwen installaties. Verkregen gegevens worden gebruikt voor nadere analyses en zijn de basis voor volgende duurzame installaties.

Hero Balancer
Het project Durghorstplantsoen is een veldtest locatie voor de smart grid Hero Balancer. De Hero is een zelflerende regeling die een maximale inzet van natuurlijke bronnen zon en bodem, en een optimale verhouding gas en elektriciteit voor restenergie moet realiseren. De slimme regeling kent het bewonersgedrag en daarmee de energievraag van mórgen, de toekomstige weersomstandigheden en de energiemarkt. Met deze kennis wordt de meest duurzame vorm van energieopwekking gekozen. Meer inzet van duurzame bronnen bodem en zon, minder CO2 uitstoot en een duurzame comfortabele woon en werkomgeving voor de eindgebruiker.

De duurzame klimaat- en warm water installatie bestaat uit:

 • ruim 70 m2 zonnecollectoren voor thermische zonne-energie
 • Laag temperatuur verwarming (aardwarmte)
 • Hoog temperatuur koeling (aardkoude)
 • Gesloten bronsysteem voor warmte en koude opslag in de bodem
 • HR-ketel (tbv pieklast)
 • Warmtepomp
 • Distributienetten voor warmte, koude en warm tapwater
 • Appartementen zijn uitgerust met individuele energiemeters voor warmte en warm tapwater

Voordelen voor de bewoners

 • Geen ruimtebeslag voor boiler of CV ketel
 • Geen onderhoud of (her)investeringen aan individuele installatie
 • Gezonder binnenklimaat door vloerverwarming
 • Comfortkoeling in de zomer
 • Bijdrage aan een schonere wereld
 • Oneindig duurzaam warm tapwater

De Exploitatie

ZON Energie ontwikkelde, bouwde en financierde dit project in een aparte entiteit, een ESCo. Vanuit deze eigen ESCo verzorgt ZON Energie 30 jaar de financiële, technische en administratieve exploitatie.

Neem contact met ons op!

Logo ZON Energie