• Basis-banner-WEC-2017-1
  • Basis-banner-WEC-2017-2-1
  • Basis-banner-WEC-2017

Waerdse Energie Circuit

Heerhugowaard

Het Waerdse Energie Circuit verbindt bedrijven, instellingen en wooncomplexen met elkaar.
Hierdoor kan een overschot aan warmte of koude van de een geleverd worden aan een ander. Voordelen zijn dat men dit niet zelf op hoeft te wekken (lagere investeringskosten), een minder stijgende prijs dan de markt, de CO2‚ uitstoot vermindert (beter energielabel) en een vergoeding voor de warmte en/of koude die men over heeft.

Het Waerdse Energie Circuit is een initiatief van 4 partners met als doel het benutten van restenergie, het verwezenlijken van een optimale CO2 besparing en het creëren van extra werkgelegenheid in de duurzame sector.
Na het realiseren van de eerste fase kan er 70.000 GJ aan restenergie worden herbenut. Ter vergelijking, dit is het
warmteverbruik van 2.500 woningen. De CO2 besparing is dan 4.000 ton per jaar.

Deze partners zijn: ZON Energie, Kodi Energie Besparende Technieken, Gemeente Heerhugowaard en Hogeschool Inholland.

Dit project komt tot stand met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie en met een cofinanciering door het Rijk en de Provincie Noord-Holland.

Logos-totaal-waerdse
logo3
logo5

Neem contact met ons op!

Logo ZON Energie