• zon-energie-zandvoort-fase-1-slider-1
  • zon-energie-zandvoort-fase-1-slider-2

Middelburg, Gerbrandylaan

Zandvoort en ZON: 1 + 1 = 3

Het Louis Davids Carré is de basis van de herinrichting van het hart van Zandvoort. Het gebied bestaat uit een groot aantal gebouwen en meerdere pleinen die allerlei verschillende functies, faciliteiten en activiteiten huisvesten. De gebouwen sluiten met hun verschillende vormgeving en grootte aan bij de bestaande bebouwing. Het is een plek waar inwoners zich thuis voelen: ‘de huiskamer van Zandvoort’.

En mede dankzij de klimaatsystemen van ZON Energie wordt het ook een gezonde en duurzame leefomgeving.

De eerste fase omvat:

  • twee scholen
  • een kinderdagverblijf annex naschoolse opvang
  • twee peuterspeelzalen
  • ca. 50 woningen
  • een openbare bibliotheek
  • een sportzaal

De gebouwen van Louis Davidscarré worden duurzaam verwarmd en gekoeld met een ZON Energie klimaatsysteem.

Warmte en koude opslag

Grond bestaat uit bepaalde lagen: kleilagen, zandlagen, maar ook waterhoudende lagen. Van die lagen maken wij gebruik door er warmte uit te halen of juist in op te slaan: een WKO-systeem, een Warmte Koude Opslag. Wisselaars en warmtepomp benutten de aardwarmte of koude voor verwarming en verkoeling van de woningen.

Warm tapwater
Het warme tapwater wekken we duurzaam op met 48 vierkante meter zonnecollectoren. De piekvraag naar warm tapwater vangen we op met een HR ketel.
Vanuit de centrale technische ruimte worden de duurzame warmte en warm tapwater naar de woningen gebracht.
Exploitatie duurzame installatie
ZON Energie is investeerder van deze installatie. Na oplevering zorgt ZON Energie 30 jaar lang voor het technische, financiele en organisatorische beheer.

Deze eerste en volgende fasen

De scholen, de bibliotheek en de eerste fase van 48 woningen zijn opgeleverd in de eerste helft van 2011. In de loop van 2014 en 2015 volgen de andere bouwfasen.

De Exploitatie

ZON Energie ontwikkelde, bouwde en financierde dit project in een aparte entiteit, een ESCo. Vanuit deze eigen ESCo verzorgt ZON Energie 30 jaar de financiële, technische en administratieve exploitatie, zowel voor de woninge als voor de utilitaire ruimten als scholen, kinderdagverblijf en bibliotheek.

Neem contact met ons op!

Logo ZON Energie